Príroda

Rozdiel medzi čiernym a hnedým uhlím

Uhlie je historicky prvé používané fosílne palivo, už v staroveku a stredoveku ho používali v hutníctve či na kúrenie, neskôr na pohod dopravných prostriedkov a na parnú výrobu elektrickej energie. Čo je čierne uhlie? Cierne uhlie je fosílne palivo, horľavý nerast čiernej farby, je pevné, vrstevnaté. Uhlie vzniklo karbonizáciou dreva. Čierne uhlie sa používa na

Rozdiel medzi ostrovom a súostrovím

Čo je ostrov? Ostrovom nazývame pevninu, akýkoľvek kus zemskej súše, ktorý je po celom obvode obklopený vodou, či už je situovaný na jazere alebo na mori. Je väčší ako útes, alebo skala, no menší ako kontinent. Čo je súostrovie? Zoskupenie viacerých ostrovov nazývame súostrovie, tvoria ho ostrovy ktoré sú geograficky blízko a majú spoločný geologický

Rozdiel medzi globálnym otepľovaním a skleníkovým efektom

Čo je globálne otepľovanie? Globálne otepľovanie je moderná teória, ktorá tvrdí, že klimatické podmienky na Zemi sa v posledných rokoch rapídne menia, dochádza k oteplovaniu atmosféry a oceánov planéty, priemerná teplota z roka na rok stúpa, topia sa ľadovce, stúpa morská hladina. Pre túto teóriu hovorí veľa dôkazov, ako napríklad zmenšovanie arktídy a zamrznutej casti

Rozdiel medzi vlnou a bavlnou

Pred objavením petrochémie, umelých vlákien a podobne neboli iné alternatívy ako vyrobiť textilné vlákna za pomoci prírodných zdrojov, no aj napriek dnešným technickým vymoženostiam sú práve tieto materiály stále najkvalitnejšie a najdrahšie. Čo je bavlna? Bavlna je textilné vlákno prírodného, rastlinného pôvodu. Získava sa z rastliny bavlníka. Textilný priemysel spracujúci bavlnu sa nazýva bavlnárstvo. Najdôležitešími

Rozdiel medzi drahokamom a polodrahokamom

Drahé kamene spolu so šperkami sú znakom krásy a úspechu, cena týchto drahokamov sa zvyšuje kvalitou sfarbenia, výbrusom, veľkosťou a podobne. Čo je drahokam? Drahokamy alebo drahé kamene je skupina nerastov, no môžu mať aj organický pôvod (koraly, lastúry, perly), alebo syntetický pôvod. Za najcennejšie sa považujú červený rubín, zelený smaragd, modrý zafír, diamant, tyrkys

Rozdiel medzi mäkkým a tvrdým drevom

Na prechádzke lesom sa môžete stretnúť s rôznymi druhmi drevín. Najzákladnejšie delenie driev je na mäkké a tvrdé drevo. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Mäkké drevo je najmä z ihličnatých stromov ako napríklad jedľa alebo borovica či smrekovec. Jeho výhodou je, že ak obsahuje živicu, môžete ho použiť na zapálenie ohňa, pretože kvôli obsiahnutej živici sa rozhorí