Rozdiel medzi vlnou a bavlnou

Pred objavením petrochémie, umelých vlákien a podobne neboli iné alternatívy ako vyrobiť textilné vlákna za pomoci prírodných zdrojov, no aj napriek dnešným technickým vymoženostiam sú práve tieto materiály stále najkvalitnejšie a najdrahšie.

Čo je bavlna?

Bavlna je textilné vlákno prírodného, rastlinného pôvodu. Získava sa z rastliny bavlníka. Textilný priemysel spracujúci bavlnu sa nazýva bavlnárstvo. Najdôležitešími etapami výroby textilu sú pradiareň, tkáčovňa a úpravňa.

Čo je vlna?

Vlna je typ srsti niektorých cicavcov, ako napríklad oviec, tiav, kôz a podobne. Táto srsť sa spracováva v textilnom priemysle. Najpoužívanejšou je vlna ovčia, ktorá má veľmi dobré termoizolačné vlastnosti. Slovom vlna sa zvykne označovať už aj spracované textilné vlákno. Ovčia vlna v nespracovanom stave sa nazýva rúno.

africa / FreeDigitalPhotos.net

africa / FreeDigitalPhotos.net

Aký je rozdiel medzi vlnou a bavlnou?

  • bavlna je rastlinného pôvodu (bavlník), vlna je živočíšneho pôvodu (ovca, ťava a pod.)