Príroda

Rozdiel medzi lesom a pralesom

Lesy neslúžia len pre oddych človeka, či ako domov zvierat, ale hlavne sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému našej planéty. Čo je les? Les je rastlinný a živočíšny systém, ktorého vznik je podmienený pôdnymi a klimatickými podmienkami. Zloženie lesa závisí od zemepisnej polohy, nadmorskej výšky, reliéfu, typu pôdy, klimatických podmienok, z rastlinného zloženia prevládajú najmä lesné dreviny.

Rozdiel medzi bleskom a hromom

Čo je blesk? Blesk sprevádza búrku, je to elektrický výboj medzi kladnými a zápornými nábojmi oblakov, medzi oblakmi a zemou, alebo oblakmi a stratosférou. Viditeľne sa blesk prejaví ako rozhorúčený kanál vzduchu. Akustický prejav blesku nazývame hrom, alebo hrmenie. Rozlišujeme rôzne typy blesku, ako čiarový, rozvetvený, plošný, guľový a podobne. Blesk je veľmi nebezpečný, môže

Rozdiel medzi morským a sladkovodným akváriom

Čo je morské akvárium? Morské akvárium je nádrž alebo nádoba, ktorá je aspoň z jednej strany tvorená sklom, je napustená slanou vodou a slúži na chov morských rastlín a živočíchov, zväčša rýb. Čo je sladkovodné akvárium? Sladkovodné akvárium je nádrž alebo nádoba, ktorá je aspoň z jednej strany tvorená sklom, je napustená sladkou vodou a

Rozdiel medzi geológiou a paleontológiou

Aj pre dnešnú aktuálnu potrebu chrániť Zem, a nakladať racionálne s prírodnými zdrojmi je dôležité poznať našu planétu, ako vznikla, aká je jej štruktúra a podobne. Čo je geológia? Geológia (geo = zem, lógia =veda) je náuka o Zemi. Skúma Zem, jej vznik, vývoj Zeme, vývoj organizmov, zloženie, štruktúru, procesy na planéte. Geológia je veľmi

Rozdiel medzi akváriom a teráriom

Čo je akvárium? Akvárium (aqua = lat. voda) je nádrž na vodu, ktorá je aspoň z jednej strany tvorená sklom, z vrchu je otvorená alebo otvárateľná. Slúži na pestovanie vodných rastlín a hlavne na chov vodných živočíchov, načastejšie rýb. Akváriá môžeme vidieť v rôznych tvaroch a veľkostiach. Čo je terárium? Terárium je priestor, nádoba, miestnosť

Rozdiel medzi draslíkom a sodíkom

Čo je draslík? Draslík (kálium) je prvok Periodickej sústavy prvkov, má značku K a protónové číslo 19. Draslík patrí do skupiny alkalických kovov, je striebristo biely, lesklý, mäkký a vysoko reaktívny. Jeho najznámejšie zlúčeniny sú KCl (chlorid draselný) a iné, ktoré sa používajú na výrobu hnojív, KOH (hydroxid draselný) sa používa na výrobu mydiel a

Pre skvalitnenie služieb využívame súbory cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close