Rozdiel medzi advokátom a právnikom

V bežnej reči sa slovom právnik a advokát myslí zväčša povolanie advokáta, no predsa sú tieto termíny mierne rozdielne.

Kto je advokát?

Advokát je človek, ktorého povolaním je byť právny zástupca, zastupuje fyzické aj právnické osoby pri plnení právnych úkonov alebo v právnych konaniach. Na Slovensku musí byť advokát zapísaný v zozname vedenom advokátskou komorou. Advokát je viazaný mlčanlivosťou vo veciach týkajúcich sa klienta, musí postupovať vrámci platnej legislatívy.

cooldesign / FreeDigitalPhotos.net

cooldesign / FreeDigitalPhotos.net

Kto je právnik?

Právnik je osoba vzdelaná v oblasti práva, právnej praxe, súdnictva a podobne. Na vykonávanie svojej profesie potrebuje byť zapísaný v národnej profesíjnej organizácií, napríklad pre činnosť advokáta v advokátskej komore. Po splnení istých podmienok sa právnik môže stať aj sudcom.

Aký je rozdiel medzi advokátom a právnikom?

  • advokát je právny zástupca svojho klienta, právnik je osoba vzdelaná v oblasti práva
  • na to aby sa stal právnik advokátom, musí byť zapísaný v advokátskej komore
  • v bežnej reči sa slovom právnik a advokát myslí zväčša povolanie advokáta