Rozdiel medzi defláciou a infláciou

Čo je deflácia?

Deflácia je ekonomický proces alebo stav. kedy rastie kúpna sila peňazí, teda ich reálna hodnota rastie. Takýto stav sa dosiahne tým, že sa určitý objem peňazí z obehu stiahne, napríklad vyššími úrokovými mierami. Čím je peňazí v obehu menej, tým ich reálna hodnota rastie.

Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Čo je inflácia?

Inflácia je stúpanie cenovej hladiny alebo znižovanie kúpnej hodnoty peňazí, teda znižovanie ich reálnej hodnoty. Je výsledkom celkovej nerovnováhy v ekonomike, jedna z hlavných príčin je zvyšovanie objemu peňazí v ekonomike. Peniaze predstavujú hodnotu toho, čo sa v hospodárstve vyprodukuje, ak je peňazí viac, hodnota hospodárstva sa nemení, preto je hodnota peňazí nižšia, čím je ich v obehu viac.

Aký je rozdiel medzi defláciou a infláciou?

  • inflácia je znižovanie, deflácia je zvyšovanie kúpnej sily peňazí
  • deflácia je zvyšovanie reálnej hodnoty peňazí, inflácia znižovanie