Rozdiel medzi čiernym a hnedým uhlím

Uhlie je historicky prvé používané fosílne palivo, už v staroveku a stredoveku ho používali v hutníctve či na kúrenie, neskôr na pohod dopravných prostriedkov a na parnú výrobu elektrickej energie.

Čo je čierne uhlie?

Cierne uhlie je fosílne palivo, horľavý nerast čiernej farby, je pevné, vrstevnaté. Uhlie vzniklo karbonizáciou dreva. Čierne uhlie sa používa na výrobu koksu, ako palivo v priemysle alebo domácnostiach, má vysoký obsah uhlíka, preto je to veľmi kvalitné palivo s vysokou výhrevnosťou.

Čo je hnedé uhlie?

Hnedé uhlie je nerast, hornina hnedej až hnedočiernej farby, fosílne palivo. Uhlie vzniklo karbonizáciou dreva. Využíva sa ako palivo v priemysle, hlavne v tepelných elektrárňach. Odpad z pálenia hnedého uhlia sa eliminuje filtráciu, prach a popolček sa využíva na výrobu stavebných tvárnic.

franky242 / FreeDigitalPhotos.net

franky242 / FreeDigitalPhotos.net

Aký je rozdiel medzi čiernym a hnedým uhlím?

  • čierne uhlie je čiernej farby, hnedé hnedej farby
  • čierne uhlie má väčšiu koncentráciu uhlíka ako hnedé, preto aj vyššiu kvalitu a väčšiu výhrevnosť