Rozdiel medzi odvlhčovačom a zvlhčovačom vzduchu

Tento rozdiel je zrejmý hneď zo samotných názvov týchto zariadení.

Čo je odvlhčovač vzduchu?

Odvlhčovač vzduchu je zariadenie na odvlhčenie vzduchu, teda na odsatie vlhkosti zo vzduchu v miestnosti. Používa sa v interiéroch zo zvýšenou mierou vlhkosti aby sa zabránilo kondenzácii vody na stenách, strope a vzniku plesní. Odvlhčovače vzduchu sú zväčša elektrické, prípadne iné.

Čo je zvlhčovač vzduchu?

Zvlhčovač vzduchu je zariadenie na zvlhčenie miestnosti, kde je väčšie suchu. Zvlhčenie priestoru je dôležité hlavne pre zdravie človeka, teda lepšie dýchanie, spánok a podobne. Zariadenie na indikáciu vlhkosti sa volá vlhkomer. Zvlhčovače poznáme elektrické alebo iné, keramické a podobne.

luigi diamanti / FreeDigitalPhotos.net

luigi diamanti / FreeDigitalPhotos.net

Aký je rozdiel medzi odvlhčovačom a zvlhčovačom vzduchu?

  • odvlhčovač vzduch odvlhčuje, zvlhčovač zvlhčuje
  • zvlhčovač pomáha k lepšiemu dýchaniu, odvlhčovač zabraňuje vzniku plesní