Rozdiel medzi 2D a 3D cad programom

Technické kreslenie všetkých druhov je dnes už výlučne záležitosťou moderných cad programov, v ktorých dokáže projektant vytvoriť presné 2D výkresy a 3D modely len pomocou počítačového softvéru.
V niektorých profesiách sa viac používa 2D cad program, inde sa nezaobídu bez 3D modelov.
Základný rozdiel medzi 2D a 3D kreslením predstavuje rozmer, v ktorom je výsledný nákres vyhotovený. 2D kreslenie je dvojrozmerné – rovinné. 3D kreslenie je trojrozmerné – priestorové alebo objemové.

 

Využitie 2D kreslenia

2D kreslenie predstavuje akýsi základ pre technické kreslenie. Jeho presné zvládnutie vyžadujú profesie v strojárstve, elektrotechnike, stavebníctve, geodézií či drevárskom priemysle.
Dá sa povedať, že pomocou 2D kreslenia sa vytvára každá konštrukčná a výrobná dokumentácia všetkých výrobkov, ktoré sa majú priemyselne vyrobiť. 2D výkresy sú nevyhnutným podkladom pre všetky výrobné závody, či už sú to súčiastky automobilov, ložiská alebo nábytok.
2D rozhranie majú všetky dostupné cad programy automaticky.

.

Kedy sa používa 3D modelovanie

Okrem základného 2D kreslenia v počítačových cad programoch je možné zaobstarať si rozšírenú verziu programu, ktorý obsahuje aj funkciu 3D modelovania. Niektoré programy, ako Gstarcad LT majú niektoré funkcie 3D už v základnom nastavení.

Technické kreslenie v 3D sa realizuje podľa výkresovej dokumentácie a má svoje presné pravidlá.
3D modelovanie býva súčasťou takzvaných veľkých cad aplikácií / programov. Sú to programy, ktoré majú veľké množstvo špecializovaných modulov a sú určené na profesionálne využitie vo veľkých priemyselných oblastiach ako sú letecká a kozmická technika, automobilový priemysel, strojárstvo a niekedy aj stavebníctvo.
Tieto programy pracujú s rôznymi aplikáciami, ktoré umožňujú realizovať komplexný návrh výrobku vrátane rôznych výpočtov, analýz a simulácií.

Priestorové návrhy v 3D využívajú často napríklad architekti, keď chcú klientom prestaviť návrh stavby či interiéru čo najviac realisticky. V tomto prípade však model slúži viac menej na uľahčenie rozhodovania klienta. Stavbári pri realizácií projektu dostanú výkresovú dokumentáciu v 2D.

Rozdiel v 2D a 3D rozhraní v cad programoch je teda najmä v priestorovom zobrazení a v množstve nadstavbových modulov.
Väčšina používateľov si vystačí s 2D verziou. 3D modelovanie využívají skôr veľké priemyselné korporácie, ktoré podľa 3D vizualizácie optimalizujú výrobné procesy.