Rozdiel medzi globálnym otepľovaním a skleníkovým efektom

Čo je globálne otepľovanie?

Globálne otepľovanie je moderná teória, ktorá tvrdí, že klimatické podmienky na Zemi sa v posledných rokoch rapídne menia, dochádza k oteplovaniu atmosféry a oceánov planéty, priemerná teplota z roka na rok stúpa, topia sa ľadovce, stúpa morská hladina. Pre túto teóriu hovorí veľa dôkazov, ako napríklad zmenšovanie arktídy a zamrznutej casti antarktídy, merania priemerných teplôt, nedostatok vody v mnohých krajinách. Príčinou môže byť stenšovanie ozónovej vrstvy, skleníkový efekt spôsobený vypúštaním CO2 a iných skleníkových plynov do atmosféry, zlá regulácia vody v dôsledku ničenia lesného ekosystému a podobne. Teória globálneho otepľovania má aj mnoho odporcov, ktorý tvrdia že zvyšovanie teploty je prirodzený jav.

GISS temperature 2000-09 lrg

Čo je skleníkový efekt?

Skleníkový efekt je jav, kedy sa cez deň ohrievajú nižšie vrstvy atmosféry a v noci sa ochladzujú pomalšie, takýto jav nastáva aj v skleníku, alebo fóliovníku, no v atmosfére vzniká vplyvom skleníkových plynov, ktoré dlhovlnné infračervené žiarenie absorbujú.

Aký je rozdiel medzi globálnym otepľovaním a skleníkovým efektom?

  • globálne otepľovanie je jav alebo teória o tom, že priemerná teplota na zemskom povrchu a v atmosfére rastie, skleníkový efekt je jav, ktorý má za následok otepľovanie spodných vrstiev atmosféry
  • skleníkový efekt je jednou z príčin globálneho otepľovania