Veda

Rozdiel medzi jednosmerným a striedavým elektrickým prúdom

Čo je jednosmerný elektrický prúd? Jednosmerný prúd je elektrický prúd, ktorý prúdi v zapojenom elektrickom obvode stále iba jedným smerom od kladného pólu zdroja k zápornému, je to usmernený pohyb elektrónov alebo iónov konštantným smerom. Jednosmerný prúd sa na dlhšie vzdialenosti prenáša komplikovane, jeho skratka v angličtine je DC. Graf veľkosti jednosmerného elektrického prúdu by

Rozdiel medzi analógovou a digitálnou televíziou

Čo je to analógová televízia? Analógová televízia je televízne vysielanie šírené analógovým signálom vysielaným pomocou amplitúdovej alebo frekvenčnej modulácie vlny. Televízny signál sa do televízneho prijímača privádza káblom od poskytovateľa programového balíka alebo pripojením na anténu, takýto kábel sa nazýva koaxiál. Analógová televízia postupne zaniká a nahrádza ju digitálna televízia. Čo je to digitálna televízia?

Rozdiel medzi termovíziou a nočným videním

Ľudia sú neuveriteľne vynaliezaví, ale asi by takí neboli, keby neboli trpezliví. Napríklad takému Edisonovi sa podarilo zostrojiť prvú funkčnú žiarovku až po 30 tisíc pokusoch. Takže nie je ľahké si povedať, že veď to by aj mne napadlo vyrobiť žiarovku, dôležitú ju vedieť aj zostrojiť. A presne také podobné nástroje sú termovízia a nočné

Rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou

Bunka je základnou jednotkou všetkých živých organizmov. Rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou funkciou sú v predpokladom k rozdielnym životným funkciám rastlín a živočíchov, preto aj ich stavba je podstatne odlišná. Čo je rastlinná bunka? Rastlinná bunka je základnou stavebnou ale aj funkčnou jednotkou rastlinných organizmov. Skladá sa z bunkovej steny (obal pod ktorým je ešte cytoplazmatická membrána), jadra (riadi

Rozdiel medzi diplomovou a rigoróznou prácou

Vysokoškolský diplom sa bez záverečnej práce nedá získať. Aké sú záverečné práce? Bakalárska, diplomová, rigorózna a dizertačná práca. Za úspešné obhájanie každej z týchto prác, získate iný diplom. Za bakalársku prácu dostanete, logicky, bakalársky titul, za dizertačnú prácu doktorandský titul. Ale aký je rozdiel medzi diplomovou a rigoróznou prácou? A aké tituly za úspešnú obhajobu

Rozdiel medzi setom Wii U Basic a Wii U Deluxe

Aký je rozdiel medzi setom Wii U Basic a Wii U Deluxe? Nintendo Wii U je nová herná konzola, prichádzajúca v dvoch verziách Prvý set je biely, má označenie Wii U Basic, pričom konzola v tomto prípade disponuje internou flash pamäťou 8 GB Druhý, drahší set nesie označenie Wii U Deluxe, resp. Premium, ponúka konzolu