História

Rozdiel medzi prvou a druhou svetovou vojnou

2 svetové vojny v prvej polovici 20-teho storočia boli pravdepodobne najväčšie katastrofy, aké kedy postihli ľudstvo. Čo je prvá svetová vojna? Prvá svetová vojna trvala od roku 1914 do roku 1918, boje sa odohrávali najmä v Európe, ale aj v ďalších častiach sveta. Hlavnými účastníkmi konfliktu boli na jednej strane krajiny Dohody (Francúzsko, Veľká Británia,

Rozdiel medzi vílou a morskou pannou

Vráťme sa trochu do detských čias, kedy boli rozprávky našou druhou skutočnosťou. Kto je morská panna? Morská panna alebo morská víla je víla žijúca v mori, teda krásna prírodná rozprávková alebo mytologická bytosť ženského pohlavia. Morská panna má namiesto dolnej časti tela chvostovú plutvu. Kto je víla? Víla je rozprávková alebo mytologická bytosť, mladá krásna

Rozdiel medzi mastabou a pyramídou

Okrem známych pyramíd existuje aj mnoho ďalších starovekých stavieb, ktoré plnili podobné, ale aj iné účely. Čo je mastaba? Mastaba je pomník alebo náhrobok, ktorý sa staval v starovekom Egypte, mal tvar zrezaného ihlana a obdĺžnikový pôdorys. Pod mastabou bola situovaná hrobka. V neskorších časoch mal tento náhrobok členitejší pôdorys, zdobil sa nápismi a reliéfmi.

Rozdiel medzi mýtom a povesťou

Mýty a povesti boli pre našich predkov dôležitým prostriedkom interpretácie sveta, no aj dnes nám môžu poslúžiť na pochopenie niektorých historických súvislostí, či myslenia ľudí. Čo je mýtus? Mýtus je rozprávanie alebo báj v slovnej alebo literárnej podobe, teda symbolický príbeh zobrazujúci skúsenosti ľudí s prírodou a dejinami v časoch kedy bola veda ešte neznámym

Rozdiel medzi klasicizmom a romantizmom

Klasicizmus je umelecký smer rozvíjajúci sa najmä v 17. a 18. storočí, ktorého hlavnou myšlienkou bolo rozvíjanie odkazu antiky a renesancie. Hlavnými motívmi sú preto staré mýty a diela sú spracované vznešeným spôsobom Romantizmus je umelecký smer, ale aj ideové hnutie, ktoré sa rozvíja v 19. stor. Hlavnými námetmi diel bola túžba po zmene spoločnosti,

Rozdiel medzi hlaholikou a cyrilikou

Hlaholika je typ písma, ktoré vytvoril Cyril zo Solúna, známy ako jeden zo slovanských vierozvestcov. Hlaholika predstavovala základ slovanskej kultúry a postupne sa z nej vyvíjali aj ďalšie typy písma. Hlaholika bola tvorená približne 40 znakmi Cyrilika je typ písma, ktorý sa vyvinul z hlaholiky. Je výrazne ovplyvnená aj gréckou kultúrou, preto je cyrilika istou