Rozdiel medzi brutto a netto

Čo je brutto?

Brutto je výraz, ktorý sa medzinárodne používa pre vyjadrenie celkovej alebo hrubej hmotnosti a teda súčet hmotností výrobku a hmotnosti obalu. Brutto = netto + tara (hmotnosť obalu). Brutto sa zvykne používať aj v ekonomickej súvislosti pre hrubú mzdu alebo zisk.

Čo je netto?

Netto je výraz, ktorý sa medzinárodne používa pre vyjadrenie čistej hmotnosti, teda hmotnosti bez obalu (tara). Netto = brutto – tara. Brutto sa zvykne používať aj v ekonomickej súvislosti pre čistú mzdu alebo zisk.

stockimages / FreeDigitalPhotos.net

stockimages / FreeDigitalPhotos.net

Aký je rozdiel medzi brutto a netto?

  • brutto je hrubá hmotnosť výrobku s obalom, naopak netto je čistá hmotnosť bez obalu