Voda obsahuje aj rozličné minerálne látky, z ktorých niektoré podmieňujú tvrdosť vody. Takými sú najčastejšie uhličitany a hydrogénuhličitany. Čím je ich obsah vyšší, tým je voda tvrdšia. Samozrejme, aj mäkká voda obsahuje istý zlomok percenta týchto minerálnych látok. Po vyzrážaní minerálnych látok z tvrdej vody vzniká žltkastý povlak nazývaný vodný kameň. Ten je možné odstrániť slabou kyselinou, napr.