Rozdiel medzi hradom a zámkom

Pojem hrad a zámok si veľa ľudí pletie najmä preto, že väčšina zámkov vznikla prestavbou hradu. Aj preto sú ich vonkajší vzhľad a niektoré funkcie, ktoré plnili podobné.

Čo je hrad?

Hrad je stredoveké alebo staroveké opevnené sídlo, ktoré sa stavalo na miestach, ktorých prírodné členenie (voda, kopce, priepasti) alebo aj umelé prostriedky (výkopy a hrádze), vytvárali vhodné podmienky pre obranu pred nepriateľom. Hrady sa stavali menšie, na ochranu 1 rodiny, ale aj veľké, na ochranu celého mesta. Niektoré mali zasa funkciu strážnych pevností, v ktorých sídlili vojenské posádky. V stredoveku hrady pre svoju obrannú funkciu nestavali len panovníci, ale aj mestá, mníšske rády, veľkostatkári a podobne. Vojakov brániacich hrad viedol hradný kapitán.

Keerati / FreeDigitalPhotos.net

Keerati / FreeDigitalPhotos.net

Čo je zámok?

Zámok je stavba stavaná v stredoveku ako šľachtické sídlo, no okrem toho mal aj funkciu obrannú a reprezentačnú. Zámok sa vyznačuje teda väčším luxusom ako hrad, no veľa prvkov môžu mať rovnakých a to aj preto, že veľa zámkov vzniklo prestavbou hradov, ktorých obranná funkcia stratila význam, alebo naopak nestratila, no potreby na jeho využitie sa zmenili. Zámky na našom území boli zväčša stavané podľa talianskych a francúzskych vzorov. V okolí zámkov často nájdeme väčšie parky a záhrady.

Aký je rozdiel medzi hradom a zámkom?

  • Hrad plnil najmä obrannú funkciu, zväčša slúžil ako úkryt alebo pevnosť, pokým zámok mal aj funkciu reprezentačnú, obrannú a slúžil ako sídlo
  • Zámok sa pýšil väčším luxusom ako hrad
  • Majiteľom zámku bol panovník alebo šľachtic, no hrady vlastnili aj mestá, mníšske rády, veľkostatkári a podobne
  • V okolí zámkov často nájdeme veľké parky a záhrady