Rozdiel medzi jednosmerným a striedavým elektrickým prúdom

Čo je jednosmerný elektrický prúd?

Jednosmerný prúd je elektrický prúd, ktorý prúdi v zapojenom elektrickom obvode stále iba jedným smerom od kladného pólu zdroja k zápornému, je to usmernený pohyb elektrónov alebo iónov konštantným smerom. Jednosmerný prúd sa na dlhšie vzdialenosti prenáša komplikovane, jeho skratka v angličtine je DC. Graf veľkosti jednosmerného elektrického prúdu by bol konštantne lineárny. Jednosmerný prúd vyrába napr. dynamo, galvanické články (batérie) a podobne.

Vlado / FreeDigitalPhotos.net

Vlado / FreeDigitalPhotos.net

Čo je striedavý elektrický prúd?

Striedavý prúd je elektrický prúd, ktorý prúdi elektrickým obvodom striedavo, raz jedným smerom, raz druhým. Pri takomto striedaní sa smeru sa mení aj veľkosť prúdu, rýchlosť striedania sa udáva frekvencia. Grafom veľkosťi prúdu v čase je sinusoida, jeho skratka v angličtine je AC, na striedavý prúd sú pripojené elektrické spotrebiče domácností, v Európe je v zásuvkách elektrický prúd s napätím 230V a frekvenciou 50Hz. Striedavý prúd je vhodný prenášať na dlhé vzdialenosti, veľkosť striedavého prúd možno ľahko upraviť pomocou transformátorov, zdrojom striedavého prúdu je alternátor, generátor a podobne.

Aký je rozdiel medzi jednosmerným a striedavým elektrickým prúdom?

  • jednosmerný prúd má v obvode stály smer a veľkosť, striedavý prúd mení v čase svoj smer aj veľkosť s určitou frekvenciou
  • zdrojom striedavého prúdu je generátor alebo alternátor, zdrojom jednosmerného prúdu je dynamo alebo galvanické články
  • skratkou pre jednosmerný prúd je v angličtine DC, pre striedavý  prúd AC
  • striedavý prúd je vhodnejší prenášať na dlhšie vzdialenosti, ľahko sa reguluje jeho veľkosť