Rozdiel medzi analógovou a digitálnou televíziou

Čo je to analógová televízia?

Analógová televízia je televízne vysielanie šírené analógovým signálom vysielaným pomocou amplitúdovej alebo frekvenčnej modulácie vlny. Televízny signál sa do televízneho prijímača privádza káblom od poskytovateľa programového balíka alebo pripojením na anténu, takýto kábel sa nazýva koaxiál. Analógová televízia postupne zaniká a nahrádza ju digitálna televízia.

digitalart / FreeDigitalPhotos.net

digitalart / FreeDigitalPhotos.net

Čo je to digitálna televízia?

Digitálna televízia je televízne vysielanie šírené digitálnym signálom (nuly a jednotky), signál je do prijímača privádzaný optickým, alebo iným káblovým pripojením alebo je prijímaný anténou a vysielaný je digitálnym vysielačom. Televízny prijímač musí byť na príjem takéhoto signálu vybavený dekóderom. V súčasnosti prebieha v Európe kompletná digitalizácia televízneho signálu a analógové vysielanie postupne zaniká. Digitálne vysielanie má veľký potenciál a dáva priestor novým funkciám a službám TV vysielania. Takisto je toto vysielanie ekonomickejšie, bezstratové, kvalitnejšie a podporuje technológie ako napríklad HD (high definition).

Aký je rozdiel medzi analógovou a digitálnou televíziou?

  • analógová televízia využíva prenos spojitého – analógového signálu, digitálna televízia diskrétneho – digitálneho signálu
  • digitálna televízia je bezstratová, ekonomickejšia a umožňuje poskytovanie rôznych služieb spojených s TV vysielaním