Rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou

Bunka je základnou jednotkou všetkých živých organizmov. Rozdiely medzi rastlinnou a živočíšnou funkciou sú v predpokladom k rozdielnym životným funkciám rastlín a živočíchov, preto aj ich stavba je podstatne odlišná.

Čo je rastlinná bunka?

Rastlinná bunka je základnou stavebnou ale aj funkčnou jednotkou rastlinných organizmov. Skladá sa z bunkovej steny (obal pod ktorým je ešte cytoplazmatická membrána), jadra (riadi všetky funkcie bunky), vakuoly (výplň bunky – obsahuje pre bunku potrebné látky a živiny) a chloroplastu (obsahuje chlorofyl – zelené farbivo, ktoré zachytáva slnečnú energiu a umožňuje fotosyntézu).

Plant cell structure cs

Čo je živočíšna bunka?

Živočíšna bunka je základnou stavebnou a funkčnou časťou živočíšneho organizmu. Povrch živočíšnej bunky je tvorený iba cytoplazmatickou membránou (reguluje príjem a výdaj látok), Vnútro vypĺňa cytoplazma, nie vakuola. Riadenie procesov ako aj uchovanie DNA a RNA majú za úlohu jadro a jadierko. Vnútrobunkové trávenie zabezpečujú lyzozómy, zatiaľ čo energetickým centrom sú mitochondrie. Ďalšími dôležitými časťami sú endoplazmatické retikulum, ribozómy a Golgiho aparát.

Aký je rozdiel medzi rastlinnou a živočíšnou bunkou?

  • Rastlinná bunka je základnou stavebnou ale aj funkčnou jednotkou rastlín a živočíšna bunka živočíchov
  • Obal živočíšnej bunky tvorí  cytoplazmatická membrána, pokým rastlinná má navyše aj bunkovú stenu
  • Vnútro živočíšnej vypĺňa cytoplazma, rastlinnej vakuola
  • Rastlinná obsahuje chloroplast umožňujúci fotosyntézu, živočíšna lyzozómy zabezpečujúce vnútrobunkové trávenie