Zo sveta IT

Rozdiel medzi DSL a ADSL

DSL je technológia vysokorýchlostného šírenia informácií pomocou nevyužitých frekvenčných pásiem ADSL je forma DSL, ktorá  využíva v jednom smere väčšie množstvo frekvencií, teda smerom k užívateľovi prináša informácie oveľa rýchlejšie (zvyšuje sa download). Označuje sa A – asymetrická

Rozdiel medzi GPS a AGPS

GPS alebo Global Positioning System, je celosvetovo využívaný družicový systém na zisťovanie polohy. Systém je tvorený niekoľkými družicami, ktoré vysielajú signály. Tie sú následne zachytávané špeciálnymi zariadeniami, napr. GPS navigáciou, ktoré určia presnú polohu vyjadrenú geografickými súradnicami AGPS, teda asistované GPS, je systém, ktorý je schopný zachytiť signály z družíc aj keď sú veľmi slabé.

Rozdiel medzi logom a logotypom

Logo je grafický symbol či značka, ktorá má najmä reprezentatívnu a prezentačnú funkciu. Najčastejšie obsahuje časť názvu spoločnosti či grafický výjav vystihujúci jej zameranie Logotyp je reprezentatívny nápis názvu spoločnosti s charakteristickým typom písma, ktorý tvorí  textovú značku. Tá je zvyčajne chránená ochrannou známkou.

Rozdiel medzi statickým a dynamickým kontrastom

Statický aj dynamický kontrast sa využíva najmä pri televízoroch a vyjadrujú ich kvalitatívny stav Statický kontrast je prirodzený kontrast, ktorý môžeme sledovať pomocou rozdielu medzi bielou a čiernou farbou či ich podsvietením. Obrazovky však v jeden moment nedokážu zobraziť ostrú čiernu a zároveň aj bielu Dynamický kontrast pracuje na základe zvyšovania intenzity farieb zobrazovaných na obrazovke. Teda ak je

Rozdiel medzi iPad a iPad 2

iPad je prvý tablet amerického Apple, ktorý bol uvedený v januári 2010. Predstavoval významný posun vo svete techniky, keďže sa stal jedným z prvých tabletov na trhu iPad 2 je pokračovateľom prvej generácie. Na trh bol uvedený v marci 2011. Rozdiel medzi iPad a iPad 2 spočíva najmä v dvojnásobnej pamäti RAM pri modely iPad 2, menšie rozmery novšej generácie

Rozdiel medzi iPad 2 a iPad 3

Aký je rozdiel medzi iPad 2 a iPad 3? iPad 2 je druhá generácia tabletu iPad od spoločnosti Apple, ktorá bola uvedená na trh 2. Marca 2011 iPad 3 je tretia generácia tabletu iPad od spoločnosti Apple, ktorá bola vo vybraných krajinách uvedená na trh 16. Marca 2012 Rozdiel medzi iPad 2 a iPad 3