Rozdiel medzi GPS a AGPS

  • GPS alebo Global Positioning System, je celosvetovo využívaný družicový systém na zisťovanie polohy. Systém je tvorený niekoľkými družicami, ktoré vysielajú signály. Tie sú následne zachytávané špeciálnymi zariadeniami, napr. GPS navigáciou, ktoré určia presnú polohu vyjadrenú geografickými súradnicami
  • AGPS, teda asistované GPS, je systém, ktorý je schopný zachytiť signály z družíc aj keď sú veľmi slabé. Využíva sa napr. v mobilných telefónoch či moderných navigáciách, ktoré sú schopné určiť polohu okamžite po ich zapnutí