Rozdiel medzi statickým a dynamickým kontrastom

  • Statický aj dynamický kontrast sa využíva najmä pri televízoroch a vyjadrujú ich kvalitatívny stav
  • Statický kontrast je prirodzený kontrast, ktorý môžeme sledovať pomocou rozdielu medzi bielou a čiernou farbou či ich podsvietením. Obrazovky však v jeden moment nedokážu zobraziť ostrú čiernu a zároveň aj bielu
  • Dynamický kontrast pracuje na základe zvyšovania intenzity farieb zobrazovaných na obrazovke. Teda ak je obraz v tmavých farbách, podsvietenie sa automaticky stlmuje, v prípade žiarivých farieb sa jeho intenzita zvyšuje. Zároveň sa zvyšuje jas zobrazovaných objektov