Biznis a financie

Rozdiel medzi garantovaným vkladom a zaisteným fondom

Garantovaný vklad je istou obdobou termínovaného vkladu avšak bez jasne určeného úroku. Zhodnotenie peňazí závisí od vývoja určitých ukazovateľov. Vždy je však garantované vrátenie sumy, ktorú klient vložil do garantovaného vkladu a často aj minimálny výnos Zaistený fond je variáciou garantovaného vkladu. Banka opäť ručí vrátením minimálne vloženej sumy. Vklad je však rozdelený na dve

Rozdiel medzi prekladateľom a súdnym prekladateľom

Prekladateľ je osoba, ktorá vykonáva prekladateľskú činnosť z jedného jazyka do iného jazyka Súdny prekladateľ je prekladateľ špeciálne poverený daným štátnym orgánom, ktorého úlohou je prekladať určené listiny, pričom môže používať špeciálnu pečiatku, určenú štátnym úradníkom. Na súdnych prekladateľov sa vzťahuje zákon č 382/2004    

Rozdiel medzi objednávkou a predobjednávkou

Objednávka je objednanie či záväzné zajednanie tovaru, ktorý si chceme reálne kúpiť. Na základe objednávky je následne vystavená faktúra, ktorá je priložená k dodanému tovaru Predobjednávka je špeciálny typ objednávky, ktorý zahŕňa objednanie tovaru, ktorý ešte nie je oficiálne uvedený na trh

Rozdiel medzi variabilným, konštantným a špecifickým symbolom

Variabilný, konštantný aj špecifický symbol sú nepovinné symboly v príkazoch na úhradu, ktoré upresňujú detaily o platbe Variabilný a špecifický symbol upresňujú údaje napr. o danej faktúre či identifikácií klienta spoločnosťou, ktorej je poskytnutá platba Konštantný symbol je symbol, ktorý vyjadruje účel platby

Rozdiel medzi povinným zmluvným poistením a havarijným poistením

Povinné zmluvné poistenie je zo zákona povinné pre každé vozidlo a hradia sa ním škody vozidlom spôsobené Havarijné poistenie je dobrovoľné poistenie auta, z ktorého sa hradia škody aj vlastníkovi auta, ktoré škodu spôsobilo

Rozdiel medzi akreditáciou a certifikáciou

Akreditácia je postup či potvrdenie povereného orgánu o spôsobilosti vykonávať určitú činnosť Certifikácia je postup či potvrdenie o zhode vlastností tovaru či služby so špecifikovanými požiadavkami, ktoré najčastejšie vyplývajú zo zákona

Pre skvalitnenie služieb využívame súbory cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close