Biznis a financie

Rozdiel medzi daňovou a účtovnou zostatkovou cenou

Zostatková cena účtovná je cena majetku, ktorá je znížená o dosiaľ uplatnené účtovné odpisy. Jej výška závisí od rozloženia odpisov a ich veľkosti Zostatková cena daňová je cena majetku, ktorá je znížená o dosiaľ uplatnené daňové odpisy

Rozdiel medzi životným a neživotným poistením

Čo je životné poistenie? Životné poistenie je poistenie života alebo zdravia človeka, zahŕňa aj úrazové poistenie. Existujú rôzne komplexné balíky poisťovacích spoločností, ktoré kombinujú viaceré typy produktov, ako napríklad poistenie pre prípad smrti, úrazové poistenie, poistenie na dožitie a podobne. Osobitným druhom je investičné životné poistenie. Čo je neživotné poistenie? Neživotné poistenie je poistenie majetku,

Rozdiel medzi dolárom a eurom

Euro spolu s dolárom sú dnes najviac skloňované pojmy v svetovej ekonomike a takisto sú to najsilnejšie menové jednotky sveta. Čo je dolár? Dolár ($ – USD) označuje menu alebo platobnú jednotku viacerých krajín a teritórií, ako napríklad USA, Austrália, Nový Zéland, Kanada, Hong Kong a ďalšie. Svetovo najpoužívanejšou a najdôležitejšou menou je Americký dolár,

Rozdiel medzi exportom a importom

Vyvážená obchodná politika štátu je veľmi dôležitá pre národné hospodárstvo. Čo je export? Export sú obchodné operácie, ide o vývoz alebo predaj tovaru, respektíve služieb do zahraničia. Taktiež sa týmto výrazom označuje súhrnná hodnota všetkého, čo sa vyvezie do cudziny. Čo je import? Import sú obchodné operácie, dovoz tovaru alebo služieb zo zahraničia. Taktiež sa

Rozdiel medzi advokátom a právnikom

V bežnej reči sa slovom právnik a advokát myslí zväčša povolanie advokáta, no predsa sú tieto termíny mierne rozdielne. Kto je advokát? Advokát je človek, ktorého povolaním je byť právny zástupca, zastupuje fyzické aj právnické osoby pri plnení právnych úkonov alebo v právnych konaniach. Na Slovensku musí byť advokát zapísaný v zozname vedenom advokátskou komorou.

Rozdiel medzi defláciou a infláciou

Čo je deflácia? Deflácia je ekonomický proces alebo stav. kedy rastie kúpna sila peňazí, teda ich reálna hodnota rastie. Takýto stav sa dosiahne tým, že sa určitý objem peňazí z obehu stiahne, napríklad vyššími úrokovými mierami. Čím je peňazí v obehu menej, tým ich reálna hodnota rastie. Čo je inflácia? Inflácia je stúpanie cenovej hladiny

Pre skvalitnenie služieb využívame súbory cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close