Rozdiel medzi SSD a HDD

Čo je HDD?

HDD (HardDisc Drive = zariadenie s pevným diskom) je pevná pamäťová jednotka počítača, alebo iných zariadení. Pevná znamená, že údaje na nej uložené nepotrebujú pre uchovanie napájanie, na rozdiel od operačných pamätí – RAM. V skutočnosti však pevný disk ukladá dáta na pohyblivé veľkokapacitné médiá, údaje sú prepisovateľné, pevný disk má dlhúživotnosť, no pri manipulácií s ním je nutné vyhýbať sa statickým výbojom a silným mechanickým nárazom.

Sorapop / FreeDigitalPhotos.net

Sorapop / FreeDigitalPhotos.net

Čo je SSD?

SSD (solid-state drive = zariadenie s pevným médiom) je rýchlejší pevný disk, ktorý je vyhotovený čisto na elektronickej báze, preto sa často nazýva aj elektronický disk, je to náhrada klasického pevného disku, no keďže neobsahuje žiadne pohyblivé časti, iba statické flash pamäte, je veľmi odolný voči nárazom. Jediným ich nedostatkom je ich cena, no v budúcnosti sa to pravdepodobne zmení.

Aký je rozdiel medzi SSD a HDD?

  • HDD je pevný disk s pohyblivou mechanikou, SSD je pevný disk z nepohyblivou mechanikou
  • SSD využíva statické polovodičové flash pamäte, HDD využíva veľkokapacitné disky
  • HDD je lacnejší, SSD je rýchlejší a odolnejší voči nárazom a statickej elektrine