Rozdiel medzi pitnou a úžitkovou vodou

Čo je pitná voda?

Pitná voda je čistá pramenitá alebo čistená voda určená pre človeka na priamu konzumáciu, výrobu nápojov alebo varenie. Svetové zásoby pitnej vody sa rýchlo zmenšujú v dôsledku vysokej spotreby veľkého počtu ľudí na Zemi, znečistením, klimatickými podmienkami a podobne. Niektoré krajiny, ako napríklad Slovensko majú bohaté zásobárne vody, pitnú vodu nájdeme u nás v takmer každej domácnosti, používa sa aj na sprchovanie či na splachovanie toaliet, v iných krajinách má voda nesmiernu hodnotu a menšiu dostupnosť, na iné účely ako konzumáciu sa používa úžitková voda.

Toa55 / FreeDigitalPhotos.net

Toa55 / FreeDigitalPhotos.net

Čo je úžitková voda?

Úžitková voda je voda používaná v priemysle alebo poľnohospodárstve, parametre takejto vody sú o niečo menej náročné, nie je určená na pitie a zväčša ani prípravu jedál. Zdrojom úžitkovej vody sú jazerá, rieky, zberne daždovej vody, v domácnostiach sa u nás úžitková voda nepoužíva, iba ak na pestovateľské a iné účely.

Aký je rozdiel medzi pitnou a úžitkovou vodou?

  • pitná voda je hygienicky nezávadná, je určená na pitie a iné použitie v domácnostiach, úžitková voda sa vyznačuje menšou čistotou, používa sa v poľnohospodárstve a priemysle
  • pitná voda je vzácnejšia a drahšia ako úžitková voda