Rozdiel medzi mýtom a povesťou

Mýty a povesti boli pre našich predkov dôležitým prostriedkom interpretácie sveta, no aj dnes nám môžu poslúžiť na pochopenie niektorých historických súvislostí, či myslenia ľudí.

Čo je mýtus?

Mýtus je rozprávanie alebo báj v slovnej alebo literárnej podobe, teda symbolický príbeh zobrazujúci skúsenosti ľudí s prírodou a dejinami v časoch kedy bola veda ešte neznámym pojmom a bola potreba svet a dejiny interpretovať. Veľa mýtov nastoľuje v predtým chaotickom svete poriadok. Mýty sa postupne vytrácali s vedeckým a civilizačným rozvojom.

Čo je povesť?

Povesť je literárny prozaický žáner. Tak ako rozprávky, povesti majú zvyčajne pôvod v ľudovej slovesnosti, no spisované sú zväčša spisovateľmi. Objavujú sa v nich fantastické prvky, ale často sú to legendy o reálnych historických udalostiach, prostredí, postavách a súvislostiach.

9comeback / FreeDigitalPhotos.net

9comeback / FreeDigitalPhotos.net

Aký je rozdiel medzi mýtom a povesťou?

  • mýty popisovali ľudské chápanie sveta, prírody, dejín, povesti vykresľujú príbehy postáv s fantastickým ale aj historickým pozadím