Rozdiel medzi maloobchodom a veľkoobchodom

Čo je maloobchod?

Maloobchod je časťou procesu dodávateľského reťazca, predposledný článok distribučného kanála, ide o predaj tovarov alebo služieb konečnému spotrebiteľovi, tovar nakupujú jednotlivci, respektíve domácnosti. Ako indikuje názov, ide o predaj v malom množstve za maloobchodné ceny, ktoré sú od veľkoobchodným cien väčšie o obchodnú maržu. Pojmom maloobchod sa označuje aj samotná maloobchodná prevádzka alebo spoločnosť.

Čo je veľkoobchod?

Veľkoobchod je časťou procesu dodávateľského reťazca, ide o predaj tovarov alebo služieb určených pre ďalší predaj, odberateľom veľkoobchodu je teda maloobchod alebo iný veľkoobchod. Ako indikuje názov, ide o predaj vo veľkých množstvách za veľkoobchodné ceny, marža veľkoobchodníka závisí od množstva odoberaného tovaru. Veľkoobchodné spoloočnosti majú väčšinou svoj vlastný vozový park, logistiku a obchodné oddelenie, v opačnom prípade využívajú služby externých partnerov.

Supertrooper / FreeDigitalPhotos.net

Supertrooper / FreeDigitalPhotos.net

 Aký je rozdiel medzi maloobchodom a veľkoobchodom?

  • maloobchod je predaj tovarov a služieb konečnému spotrebiteľovi, veľkoobchod je predaj iným veľkoobchodom alebo maloobchodom
  • veľkoobchod je predaj vo veľkých množstvách, maloobchod v malých množstvách za vyššie ceny
  • veľkoobchod má spravidla logistické a obchodné oddelenie