Rozdiel medzi lesom a pralesom

Lesy neslúžia len pre oddych človeka, či ako domov zvierat, ale hlavne sú nenahraditeľnou súčasťou ekosystému našej planéty.

Čo je les?

Les je rastlinný a živočíšny systém, ktorého vznik je podmienený pôdnymi a klimatickými podmienkami. Zloženie lesa závisí od zemepisnej polohy, nadmorskej výšky, reliéfu, typu pôdy, klimatických podmienok, z rastlinného zloženia prevládajú najmä lesné dreviny. Les tvorí veľký ekosystém, ktorý je nenahradideľný pre ekosysystém celej krajiny, zadržiava a reguluje vodu, je domovom pre živočíchy, produkuje kyslík, zabraňuje erózii pôdy.

Čo je prales?

Prales je les, ktorý nie je narušený ľudským zásahom, teda má pvôvodné rastlinné zloženie, skladbu drevín, vekovú diverzitu porastu, faunu. V miernom pásme sa zachovalo pralesov len veľmi málo, rozsiahle dažďové pralesy nájdeme v tropických oblastiach okolo rovníka.

Vichaya Kiatying-Angsulee / FreeDigitalPhotos.net

Vichaya Kiatying-Angsulee / FreeDigitalPhotos.net

Aký je rozdiel medzi lesom a pralesom?

  • les je rastlinný a živočíšny ekosystém, prales je pôvodný les, ktorého nepoznamenal ľudský zásah