Rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom

Čo je jednoduché účtovníctvo?

Jednoduché účtovníctvo je účtovanie o finančnom hospodárení podnikateľského subjektu, nezahŕňa evidenciu majetku. Takéto účtovné subjekty vedú peňažný denník a knihu pohľadávok a záväzkov. Hospodárenie sa eviduje účtovaním príjmov a výdavkov, ktorého sčítaním dostaneme hospodársky výsledok. Jednoduché účtovníctvo je zo zákona povinné pre väčšie hospodárske subjekty.

adamr / FreeDigitalPhotos.net

adamr / FreeDigitalPhotos.net

Čo je podvojné účtovníctvo?

Podvojné účtovníctvo je účtovanie o hospodárení podniku, ktoré zahŕňa aj evidenciu majetku. Účtuje sa na dvoch stranách: MD (má dať), D (dal), účtují sa náklady a výnosy. Pri týchto operáciách sa majetok presúva medzi Aktívami a Pasívami hospodárskeho subjektu. Podvojné účtovníctvo je zo zákona povinné pre väčšie hospodárske subjekty.

Aký je rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

  • jednoduché účtovníctvo účtuje výdavky a príjmy, podvojné výnosy a náklady
  • podvojné účtovníctvo účtuje na dvoch stranách Má Dať a Dal
  • podvojné účtovníctvo na rozdiel od jednoduchého zaŕňa aj evidenciu majetku pomocou Aktív a Pasív
  • jednoduché účtovníctvo je určené pre ekonomicky menšie podnikateľské subjekty