Rozdiel medzi hotelom a motelom

Čo je hotel?

Hotel je zariedenie alebo budova určená primárne na prechodné ubytovanie, či už za účelom cestovania, rekreácie, obchodných stretnutí a podobne. Hotely môžu mať rôznu úroveň vybavenia, obsluhy, služieb, spravidla sú hotely vybavené reštauráciou, úroveň vybavenia sa u renomovaných zariadeniach hodnotí počtom hviezdičiek, ktoré sú hotelu udelené. Cena za noc strávenú v hoteli začína na minime a môže sa vyšplhať až do astronomických čísel.

paytai / FreeDigitalPhotos.net

paytai / FreeDigitalPhotos.net

Čo je motel?

Motel (moto – hotel) je hotel, prípadne hotel s reštauráciou, ktorého prioritnou cieľovou skupinou zákazníkov sú motoristi, preto sa motely stavajú pri cestách, významných križovatkách. Najviac rozšírené sú tieto typy zariadení v USA.

Aký je rozdiel medzi hotelom a motelom?

  • hotel je ubytovacie zariadenie všeobecne, motel je hotel určený pre motoristou
  • motely sa stavajú výlučne pri cestách, alebo hlavných cestách