Rozdiel medzi HD ready a Full HD

Čo je HD ready?

HD ready je certifikát, ktorý európska organizácia DigitalEurope sídliaca v Bruseli udeľuje televíznym prímačom a ostatným zariadeniam, ktoré spĺňajú isté požiadavky. HD ready je symbol označujúci televízne zariadenia schopné zobrazovať, resp. prehrávať obraz v HD (High definition) kvalite, certifikát pre zariadenia schopné prijímať HD signál sa nazýva HD TV.

Progressive scan hdtv

Čo je Full HD?

Full HD (označovaný aj 1080p) je certifikát, ktorý európska organizácia DigitalEurope sídliaca v Bruseli udeľuje televíznym prímačom a ostatným zariadeniam schopným zobrazovať obraz v HD (High definition) kvalite s rozlíšením 1920x1080p (pixelov). Toto rozlíšenie znamená že obraz sa bude zobrazovať v bodoch v 1080-tich riadkoch a 1920-tich stĺpcoch. Ďalej sa Full HD delí podľ počtu zobrazovaných obrázov za 1 sekundu a označuje sa ako 1080p24, 1080p50 a ďalšie.

Aký je rozdiel medzi HD ready a Full HD?

  • HD ready je certifikát označujúci zariadenia schopné zobrazovať obraz, resp. video v HD kvalite, Full HD označuje zariadenia zobrazujúce video v rozlíšení 1920×1080 pixelov