Rozdiel medzi ďalekozrakosťou a krátkozrakosťou

Čo je ďalekozrakosť?

Ďalekozrakosť (hyperopia) je očná vada, kedy sa obraz svetelných lúčov prenikajúcich šošovkou premieta až za sietnicou, preto vidí človek s takouto vadou obraz rozmazane. Platí to pri pozeraní sa na predmety v blízkej vzdialenosti. Človek postihnutý touto vadou by mal nosiť okuliare so spojkou, alebo spojnou (konvexnou) šošovkou.

usamedeniz / FreeDigitalPhotos.net

usamedeniz / FreeDigitalPhotos.net

Čo je krátkozrakosť?

Krátkozrakosť (myopia) je očná vada, kedy sa obraz svetelných lúčov prenikajúcich šošovkou premieta už pred sietnicou, preto vidí človek s takouto vadou obraz rozmazane. Platí to pri pozeraní sa na predmety vo väčšej vzdialenosti. Človek postihnutý touto vadou by mal nosiť okuliare s rozptylkou, alebo rozptylnou (konkávnou) šošovkou.

Aký je rozdiel medzi ďalekozrakosťou a krátkozrakosťou?

  • krátkozraký človek vidí obraz v diaľke rozmazane, ďalekozraký vidí horšie blízke predmety
  • pri ďalekozrakosti sa obraz premieta za sietnicou, pri krátkozrakosti pred sietnicou
  • krátkozraký človek by mal nosiť okuliare s rozptylnou šošovkou, ďalekozraký so spojnou šošovkou