Rozdiel medzi certifikátom a certifikačnou značkou

Produkcia výrobkov, výrobné procesy či služby sa z legislatívnych dôvodov nezaobídu bez kontroly, ktorá zabezpečí garanciu ich súladu s miestnymi, európskymi či medzinárodnými normami. Špecializovaný orgán či inštitúcia, ktorá túto kontrolu zabezpečuje, následne vydá výrobcovi či prevádzkovateľovi certifikát o dodržaní ustanovení danej normy a povolenie na používanie certifikačnej značky vyplývajúcej z daného ustanovenia. Pojmy certifikát a certifikačná značka sa však v spoločnosti často navzájom zamieňajú, a tým vznikajú rozličné nedorozumenia. Čo je teda certifikát a certifikačná značka?

Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net

Čo je certifikát?

Certifikát je potvrdenie o zhode medzi reálnymi stavom a stavom, ktorý vyplýva z právnej normy, predpisu či iného dokumentu, ktorý je všeobecne uznávaný. Certifikáty sa vydávajú ako doklad o úspešnom zvládnutí certifikácie. V tomto procese má významnú úlohu certifikačná spoločnosť, ktorá má špecializáciu a povolenie na kontrolu stavu a jeho porovnanie odporúčanou podobou. V prípade vyhovujúceho výsledku vydáva certifikát. Príkladom certifikátu je potravinový kódex – HACCP potrebný pre výrobcov a spracovávateľov potravín. Po úspešnom zavŕšení procesu certifikácie výroby podľa medzinárodného systému HACCP, udelí certifikačná spoločnosť výrobcovi HACCP certifikát, ktorý je potvrdením, že systém výroby a riadenia technologického procesu je z pohľadu zdravotnej nezávadnosti vyhovujúci v porovnaní s medzinárodnými štandardmi.

Čo je certifikačná značka?

Udelením certifikátu zväčša udeľuje certifikačná spoločnosť právo používať špeciálnu certifikačnú značku, vďaka ktorej môže spoločnosť verejne prezentovať vlastníctvo daného certifikátu. Certifikačná značka má konkrétne a nemenné vizuálne zobrazenie, ktoré je možné použiť na reklamné alebo prezentačné účely. Teda v prípade, že daná spoločnosť získa certifikát HACCP, zároveň získa aj povolenie používať certifikačnú značku HACCP na reklamných letákoch či hlavičkách firemných dokumentov.
Pre skvalitnenie služieb využívame súbory cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close