Rozdiel medzi exportom a importom

Vyvážená obchodná politika štátu je veľmi dôležitá pre národné hospodárstvo. Čo je export? Export sú obchodné operácie, ide o vývoz alebo predaj tovaru, respektíve služieb do zahraničia. Taktiež sa týmto výrazom označuje súhrnná hodnota všetkého, čo sa vyvezie do cudziny. Čo je import? Import sú obchodné operácie, dovoz tovaru alebo služieb zo zahraničia. Taktiež sa

Rozdiel medzi brutto a netto

Čo je brutto? Brutto je výraz, ktorý sa medzinárodne používa pre vyjadrenie celkovej alebo hrubej hmotnosti a teda súčet hmotností výrobku a hmotnosti obalu. Brutto = netto + tara (hmotnosť obalu). Brutto sa zvykne používať aj v ekonomickej súvislosti pre hrubú mzdu alebo zisk. Čo je netto? Netto je výraz, ktorý sa medzinárodne používa pre

Rozdiel medzi priestupkom a trestným činom

Čo je priestupok? Priestupok je prekročenie noriem a nariadení, alebo zákonov, ktoré sú menšieho a menej závažného rozsahu. Priestupok sa rieši vo všeobecnosti pokutou v správnom konaní, blokovou pokutou alebo napomenutím, nikdy nie vezením. Čo je trestný čin? Trestný čin je počínanie, ktoré vymedzuje Trestný zákon. Trestný čin na Slovensku môže spáchať len fyzická osoba,

Rozdiel medzi šampanským a sektom

Čo je šampanské? Šampanské, alebo aj šampus je druh šumivého vína, názov dostal podľa oblati Champagne vo Francúzsku, ktorá je známa výrobou exkluzívnych značiek tohto alkoholického nápoja. Toto víno dozrieva sekundárnym kvasením vo fľaši, nie je umelo sýtené oxidom uhličitým, preto by sa vínne sekty nemali označovať názvom šampanské. Takisto je názov Champagne chránenou značkou

Rozdiel medzi alpinizmom a skialpinizmom

Čo je alpinizmus? Alpinizmus, ktorého názov pochádza z Álp, najväčšieho európskeho horstva, je šport, druh horolezectva, spája rôzne prvky ako horolezectvo, ľadolezectvo, vysokohorskú turistiku a lyžovanie vo veľhorách. Pôvodne sa alpinizmom označovali pokusy zdolávať nezdolané najvyššie vrchy hôr, neskôr prerástol v špeciaizovanú športovú alebo profesijnú disciplínu. Čo je skialpinizmus? Skialpinizmus (alpinizmus na lyžiach) je šport,