Rozdiel medzi operou a operetou

  • Opera je umelecké dielo, v ktorom sú prostredníctvom klasického operného spevu realizované viaceré prvky drámy. Neodmysliteľnou súčasťou opery je aj adekvátne inštrumentálne pozadie a scénické zobrazenie
  • Opereta, tiež nazývaná malá opera, je divadelná hra či javisková forma s jasnými dejovými prvkami, klasickým spevom a dialógmi medzi postavami
Marc Aert / FreeDigitalPhotos.net

Marc Aert / FreeDigitalPhotos.net