Rozdiel medzi hlaholikou a cyrilikou

  • Hlaholika je typ písma, ktoré vytvoril Cyril zo Solúna, známy ako jeden zo slovanských vierozvestcov. Hlaholika predstavovala základ slovanskej kultúry a postupne sa z nej vyvíjali aj ďalšie typy písma. Hlaholika bola tvorená približne 40 znakmi
  • Cyrilika je typ písma, ktorý sa vyvinul z hlaholiky. Je výrazne ovplyvnená aj gréckou kultúrou, preto je cyrilika istou kombináciou gréckej abecedy s hlaholikou. Cyrilika vznikla na území dnešného Bulharska, kde sa aj dodnes používa