Cestovanie

Rozdiel medzi mastabou a pyramídou

Okrem známych pyramíd existuje aj mnoho ďalších starovekých stavieb, ktoré plnili podobné, ale aj iné účely. Čo je mastaba? Mastaba je pomník alebo náhrobok, ktorý sa staval v starovekom Egypte, mal tvar zrezaného ihlana a obdĺžnikový pôdorys. Pod mastabou bola situovaná hrobka. V neskorších časoch mal tento náhrobok členitejší pôdorys, zdobil sa nápismi a reliéfmi.

Rozdiel medzi ostrovom a polostrovom

Čo je ostrov? Ostrovom nazývame pevninu, akýkoľvek kus zemskej súše, ktorý je po celom obvode obklopený vodou, či už je situovaný na jazere alebo na mori. Je väčší ako útes, alebo skala, no menší ako kontinent. Zoskupenie viacerých ostrovov nazývame súostrovie. Čo je polostrov? Je to kus pevniny, alebo súše, ktorý  je z 3 strán

Rozdiel medzi hotelom a penziónom

Hotel je ubytovacie zariadenie s minimálne desiatimi izbami a ďalšími prídavnými službami pre klienta ako je napr. reštaurácia, bar, kongresová či spoločenská sála,… Penzión je ubytovacie zariadenie, zväčša rodinného charakteru, ktoré ponúka ubytovacie služby s minimálnym počtom izieb 5 + službu stravovania

Rozdiel medzi púšťou a polopúšťou

Púsť je krajinná forma s veľmi malým množstvom zrážok, ktorá je zväčša bez vegetácie. Život na púšti ostáva schovaný pod jej povrchom, s cieľom organizmov zachovať si vlhkosť Polopúšť je krajinná forma nachádzajúca sa na okraji púští. Typické sú nepravidelné zrážky, nachádza sa na nej viac organizmov ako na púšti, ktoré majú špeciálny mechanizmus hospodárenia

Rozdiel medzi morom a oceánom

Oceán je časť súvislého povrchu slanej vody na Zemi, ktorá je oddelená kontinentami či svetadielmi. Oceán má špecifické prúdenie a vlastnosti More je časť oceánu v blízkosti pobrežia, ktorá výrazne vstupuje do pevniny alebo je od ostatného oceánu výrazne oddelená ostrovom či skupinou ostrovov

Rozdiel medzi okresom a krajom

Okres je druhá najnižšia územná a administratívna jednotka v delení štátnej správy. Je zložený z obcí Kraj je najvyššia územná a administratívna jednotka štátnej moci, je zložený z okresov.