Rozdiel medzi exportom a importom

Vyvážená obchodná politika štátu je veľmi dôležitá pre národné hospodárstvo.

Čo je export?

Export sú obchodné operácie, ide o vývoz alebo predaj tovaru, respektíve služieb do zahraničia. Taktiež sa týmto výrazom označuje súhrnná hodnota všetkého, čo sa vyvezie do cudziny.

Čo je import?

Import sú obchodné operácie, dovoz tovaru alebo služieb zo zahraničia. Taktiež sa týmto výrazom označuje súhrnná hodnota všetkého, čo sa dovezie z cudziny. Dovezené komodity môžu podliehať clu, podľa toho, z ktorou krajinou sa obchoduje.

joesive47 / FreeDigitalPhotos.net

joesive47 / FreeDigitalPhotos.net

Aký je rozdiel medzi exportom a importom?

  • export je vývoz, import je dovoz tovarov a služieb
  • rozdiel medzi importom a exportom sa nazýva obchodná bilancia