Rozdiel medzi alpinizmom a skialpinizmom

Čo je alpinizmus? Alpinizmus, ktorého názov pochádza z Álp, najväčšieho európskeho horstva, je šport, druh horolezectva, spája rôzne prvky ako horolezectvo, ľadolezectvo, vysokohorskú turistiku a lyžovanie vo veľhorách. Pôvodne sa alpinizmom označovali pokusy zdolávať nezdolané najvyššie vrchy hôr, neskôr prerástol v špeciaizovanú športovú alebo profesijnú disciplínu. Čo je skialpinizmus? Skialpinizmus (alpinizmus na lyžiach) je šport,

Rozdiel medzi čiernym a hnedým uhlím

Uhlie je historicky prvé používané fosílne palivo, už v staroveku a stredoveku ho používali v hutníctve či na kúrenie, neskôr na pohod dopravných prostriedkov a na parnú výrobu elektrickej energie. Čo je čierne uhlie? Cierne uhlie je fosílne palivo, horľavý nerast čiernej farby, je pevné, vrstevnaté. Uhlie vzniklo karbonizáciou dreva. Čierne uhlie sa používa na

Rozdiel medzi hradom a zámkom

Pojem hrad a zámok si veľa ľudí pletie najmä preto, že väčšina zámkov vznikla prestavbou hradu. Aj preto sú ich vonkajší vzhľad a niektoré funkcie, ktoré plnili podobné. Čo je hrad? Hrad je stredoveké alebo staroveké opevnené sídlo, ktoré sa stavalo na miestach, ktorých prírodné členenie (voda, kopce, priepasti) alebo aj umelé prostriedky (výkopy a hrádze), vytvárali

Rozdiel medzi defláciou a infláciou

Čo je deflácia? Deflácia je ekonomický proces alebo stav. kedy rastie kúpna sila peňazí, teda ich reálna hodnota rastie. Takýto stav sa dosiahne tým, že sa určitý objem peňazí z obehu stiahne, napríklad vyššími úrokovými mierami. Čím je peňazí v obehu menej, tým ich reálna hodnota rastie. Čo je inflácia? Inflácia je stúpanie cenovej hladiny

Rozdiel medzi jednosmerným a striedavým elektrickým prúdom

Čo je jednosmerný elektrický prúd? Jednosmerný prúd je elektrický prúd, ktorý prúdi v zapojenom elektrickom obvode stále iba jedným smerom od kladného pólu zdroja k zápornému, je to usmernený pohyb elektrónov alebo iónov konštantným smerom. Jednosmerný prúd sa na dlhšie vzdialenosti prenáša komplikovane, jeho skratka v angličtine je DC. Graf veľkosti jednosmerného elektrického prúdu by

Rozdiel medzi 2D a 3D cad programom

Technické kreslenie všetkých druhov je dnes už výlučne záležitosťou moderných cad programov, v ktorých dokáže projektant vytvoriť presné 2D výkresy a 3D modely len pomocou počítačového softvéru. V niektorých profesiách sa viac používa 2D cad program, inde sa nezaobídu bez 3D modelov. Základný rozdiel medzi 2D a 3D kreslením predstavuje rozmer, v ktorom je výsledný