Rozdiel medzi klasicizmom a romantizmom

  • Klasicizmus je umelecký smer rozvíjajúci sa najmä v 17. a 18. storočí, ktorého hlavnou myšlienkou bolo rozvíjanie odkazu antiky a renesancie. Hlavnými motívmi sú preto staré mýty a diela sú spracované vznešeným spôsobom
  • Romantizmus je umelecký smer, ale aj ideové hnutie, ktoré sa rozvíja v 19. stor. Hlavnými námetmi diel bola túžba po zmene spoločnosti, nespravodlivosť či láska. Romantizmus v architektúre sa pridržiaval línie klasicizmu

Caspar David Friedrich - Wanderer above the sea of fog
Romantizmus: Caspar David Friedrich – Der Wanderer über dem Nebelmeer