Rozdiel medzi septikom a žumpou

Čo je septik?

Septik je nádrž na usadzovanie sedimentovaného kalu, v ktorom sa organické látky rozkladajú, nemusí byť vodotesný je teda určený na čiastočné čistenie odpadových vôd. Septik môže byť napojený na kanalizáciu, no odpad môže byť odvádzaný aj do zeme.

xedos4 / FreeDigitalPhotos.net

xedos4 / FreeDigitalPhotos.net

Čo je žumpa?

Žumpa je vodotesná bezodtoková nádrž na fekálne odpadové vody. Žumpa je súčasťou domov, ktoré nie sú napojené na kanalizáciu s čističkou odpadových vôd, musí sa pravidelne vyprázdňovať a odvážať do čistiarní odpadových vôd.

Aký je rozdiel medzi septikom a žumpou?

  • žumpa je vodotesná nádoba na fekálny odpad, musí sa pravidelne vyprázdňovať na rozdiel od septiku, ktorý môže byť napojený na kanalizáciu alebo do zeme
  • septik rozkladá organické látky anaeróbnymi procesmi, žumpa nie