Rozdiel medzi bubnovou brzdou a kotúčovou brzdou

Čo je bubnová brzda?

Bubnová brzda je druh brzdy dopravných prostriedkov, využíva treciu silu, ktorá vzniká pritláčaním brzdných čeľustí o vnútornú stranu bubna pomocou rozperného mechanizmu. Pohyblivou časťou je bubon, pevne spojený s kolesom. Bubnové brzdy sa používajú pri nákladných automobiloch, pre ich dlhšiu životnosť. U niektorých osobných automobiloch sa používajú na zadnej náprave. Bubnová brzda môže mať dva mechanizmy; hydraulický pre prevádzkové brzdenie alebo mechanický pre parkovaciu (ručnú) brzdu.

Čo je kotúčová brzda?

Kotúčová brzda je druh brzdy používaný vo viacerých dopravných prostriedkoch, ako napríklad bycikel, vlak, automobil a podobne, najpoužívanejšií v automobilovom priemysle. Väčšinou je tento druh brzdy najúčinnejší a najrýchlejší. Brzdný účinok spočíva v premene kynetickej energie na tepelnú pomocou brzdového kotúča. Tento kotúč je brzdený brzdovými platničkami v prítlačnom mechanizme (brzdné čeľuste ovládané hydraulickým piestom). Pohyblivou časťou v tomto mechanizme je kotúč, pevne spojený s kolesom.

gameanna / FreeDigitalPhotos.net

gameanna / FreeDigitalPhotos.net

Aký je rozdiel medzi bubnovou brzdou a kotúčovou brzdou?

  • kotúčová brzda využíva treciu silu brzdových platničiek o brzdový kotúč, bubnová brzda treciu silu brzdových čeľustí o bubon
  • bubnová brzda má dlhšiu životnosť, kotúčová brzda má väčšiu účinnosť