Rozdiel medzi bálom a plesom

Medzi týmito dvomi slovami nehľadajte žiadny rozdiel. Bál aj ples totiž pomenúvajú jedno a to isté, a síce spoločenskú akciu s tancom, na ktorú sa posielajú pozvánky. Rozdiel je iba v pôvode slov.

Slovo bál pochádza z latinského ballare (tancovať), zatiaľ čo ples má pôvod v staroslovanskom slove plesc (tanečník).

Keďže ide o slávnostnú udalosť je obvykle nutné, aby návštevníci takejto akcie mali oblečené vhodné spoločenské oblečenie.

Almack's1815 72