Auto-moto

Rozdiel medzi diaľnicou a rýchlostnou cestou

Diaľnica je druh viacprúdovej cestnej komunikácie určenej len pre motorové vozidlá slúžiaca na prepojenie významných sídel. Má len mimoúrovňové križovatky Rýchlostná cesta je druh cestnej komunikácie určenej len pre motorové vozidlá s mimoúrovňovými križovatkami, výnimočne s úrovňovými kríženiami ciest Rozdiel spočíva aj v menšom polomere zákrut pre diaľnice, v rýchlostných obmedzeniach či v minimálnom počte

Rozdiel medzi dynamom a alternátorom

Dynamo predstavuje generátor jednosmerného prúdu, v ktorom sa premieňa mechanická energia rotora na elektrickú energiu Alternátor je generátor striedavého napätia, v ktorom sa otáča cievka (rotor) okolo magnetického poľa (stator) pričom vzniká striedavé napätie Tip: V ponuke na naftak.sk nájdete Alternátory Denso.

Rozdiel medzi dopravou a prepravou

Doprava je pohyb dopravných prostriedkov po komunikáciách či činnosť dopravných zariadení, ktorou sa realizuje preprava Preprava je činnosť, ktorou sa uskutočňuje cielené premiestňovanie osôb a nákladu prostredníctvom dopravných prostriedkov

Rozdiel medzi dvojtaktom a štvortaktom

Dvojtakt aj štvortakt sú spaľovacie motory, ktoré pracujú s dvojdobým, resp. štvordobým pracovným obehom Dvojtakt vykonáva dve doby – nasávanie a spaľovanie, štvortakt – nasávanie, kompresiu, spaľovanie a výfuk Dvojtakt má jednoduchšiu konštrukciu a dlhšiu životnosť, štvortakt zas lepšiu účinnosť spaľovania a výfuk menšieho množstva škodlivých plynov

Rozdiel medzi priamym a nepriamym vstrekom paliva

Vstrekovanie paliva zahŕňa spôsob prípravy zážihovej zmesi pre motor Motory s nepriamym vstrekovaním vytvárajú čo najviac homogénnu zážihovú zmes, ktorá je v správnom stechiometrickom pomere Motory s priamym vstrekovaním vytvárajú čo najviac homogénnu zážihovú zmes, ktorá je v správnom stechiometrickom pomere len v aktívnych miestach sviečky, v ostatných častiach sa nachádza v zvýšenom pomere aj

Rozdiel medzi prívesom a návesom

Príves aj náves sú nemotorové prípojné vozidlá Pri návese sa na ťažné zariadenie motorového vozidla, na ktoré je náves pripojený, prenáša väčší podiel jeho hmotnosti, ako je to pri prívese Náves je napr. náves kamióna, príves napr. nákladný vozík pripojený za auto

Pre skvalitnenie služieb využívame súbory cookies. Používaním webu s tým vyjadrujete súhlas. Viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close