Rozdiel medzi diaľnicou a rýchlostnou cestou

  • Diaľnica je druh viacprúdovej cestnej komunikácie určenej len pre motorové vozidlá slúžiaca na prepojenie významných sídel. Má len mimoúrovňové križovatky
  • Rýchlostná cesta je druh cestnej komunikácie určenej len pre motorové vozidlá s mimoúrovňovými križovatkami, výnimočne s úrovňovými kríženiami ciest
  • Rozdiel spočíva aj v menšom polomere zákrut pre diaľnice, v rýchlostných obmedzeniach či v minimálnom počte cestných pruhov
digidreamgrafix / FreeDigitalPhotos.net

digidreamgrafix / FreeDigitalPhotos.net