Rozdiel medzi rastrovou a vektorovou grafikou

  • Rastrová grafika tvorí obraz na základe bodov, ktoré sú usporiadané v mriežke. Tieto body, inak nazvané pixle, predstavujú štvorce, ktoré sú uložené v riadkoch a stĺpcoch mriežky a vytvárajú definitívny obraz
  • Vektorová grafika vytvára obraz na základe rozličných geometrických útvarov, akými sú úsečka, bod, krivka či mnohouholník. Každý z týchto útvarov sa dá vyjadriť matematickou rovnicou. Obrázok vo vektorovom formáte je možné zväčšiť bez straty kvality.
Foto: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vektorová_grafika

Foto: http://sk.wikipedia.org/wiki/Vektorová_grafika