Rozdiel medzi Linuxsom a Windowsom

  • Oba sú operačné systémy
  • Linux je otvorený systém, ktorého vlastnosti možno meniť. Samotný Linux predstavuje len jadro, ktoré si musí užívateľ dotvoriť tzv. distribúciou. Linux je šírený zdarma a taktiež aj väčšina aplikácií potrebných pre plnohodnotné využívanie operačného systému
  • Windows predstavuje ucelený systém, ktorý nemožno meniť, avšak poskytuje ucelený systém pre užívanie bežným užívateľom. Systém je jednoduchší, nie je potrebné vykonávať zložité nastavenia či inštalácie, avšak takmer všetky aplikácie sú platené
Toa55 / FreeDigitalPhotos.net

Toa55 / FreeDigitalPhotos.net