Rozdiel medzi jednoklíčnolistovými a dvojklíčnolistovými rastlinami

  • Jednoklíčnolistové rastliny sú vývojovo staršie rastliny, ktorých hlavnými znakmi sú nepravá koreňová sústava, trojpočetný kvet a jeden zárodočný list. Patria tu najmä hospodársky významné rastliny, ako napr. obilniny
  • Dvojklíčnolistové rastliny sú vývojovo staršie rastliny, ktorých hlavnými znakmi sú pravá koreňová sústava, päťpočetný kvet, listy s pérovitou žilnatinou, kryté semeno a dva zárodočné listy

Magnolia wieseneri
dvojklíčnolistová rastlina

Rozdiel medzi jednoklíčnolistovými a dvojklíčnolistovými rastlinami Hodnotenie: 4.00/5 Počet hodnotení 1